Kontakt

SOLEN, s. r. o., Ambrova 5, 831 01 Bratislava

 e-mail: solen@solen.sk
tel.: 02/5465 0649; 5413 1365
fax.: 02/5465 1384

 

VEDENIE SPOLOČNOSTI

riaditeľka spoločnosti: Mgr. Katarína Pospíšilová
e-mail: pospisilova@solen.sk
tel.: 02/5465 0649

 

EKONOMIKA, ADMINISTRATÍVA A PREDPLATNÉ

ekonómka, predplatné, office manažérka: Beáta Podobná
e-mail: podobna@solen.sk, asistent@solen.sk, predplatne@solen.sk
tel.: 02/5465 0649
mob.: 0911 345 599
fax.: 02/5465 1384

produkcia a distribúcia: Ing. Peter Hlavačka
e-mail: hlavacka@solen.sk
tel.: 02/5413 1365
mob.: 0911 906 599

 

OBCHODNÉ ODDELENIE

obchodná manažérka: Renáta Kajanovičová
e-mail: kajanovicova@solen.sk
tel.: 02/5465 0647
mob.: 0910 902 599
inzercia v časopisoch: Neurológia pre prax, Psychiatria pre prax, Pediatria pre prax, Slovenská chirurgia, Anestéziológia a intenzívna medicína

obchodná manažérka: PhDr. Miroslava Tóthová
e-mail: tothova@solen.sk
tel.: 02/5465 0648
mob.: 0911 349 599
inzercia v časopisoch: Dermatológia pre prax, Onkológia, Paliatívna medicína a liečba bolesti, Vaskulárna medicína, Via Practica, Praktické lekárnictvo

 

KONGRESOVÉ ODDELENIE

kongresový manažér: Mgr. Andrej Šutka
e-mail: sutka@solen.sk
tel.: 02/5413 1365
mob.: 0911 956 370

 

REDAKCIA

redaktorka: Mgr. Miroslava Dostálová
e-mail: dostalova@solen.sk
tel.: 02/5413 1381
mob.: 0911 900 599
časopisy: Onkológia, Neurológia pre prax, Dermatológia pre prax,
Praktické lekárnictvo, Paliatívna medicína a liečba bolesti

redaktorka: Mgr. Andrea Dúbravčíková
e-mail: dubravcikova@solen.sk
tel.: 02/5413 1381
mob.: 0910 956 370
časopisy: Pediatria pre prax, Psychiatria pre prax, Slovenská chirurgia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Via Practica, Vaskulárna medicína

grafik: Ján Kopčok
e-mail: kopcok@solen.sk

Kontaktný formulár

Mapa


Partneri