Slovenská chirurgia 04/2013

ÚVODNÉ SLOVO

K aktuálnym problémom slovenskej chirurgie

prof. MUDr. Juraj Bober, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice

PREHĽADOVÉ ČLÁNKY

Komplikácie po resekčných výkonoch na pankrease

doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice

PÔVODNÉ PRÁCE

Využitie ultrasonografie v diagnostike a liečbe akútneho empyému hrudníka

prof. Dr. Valerij Boyko, DrSc.
Katedra všeobecnej chirurgie, Charkivskij Nacionálnij Medičnij Universitet, Charkiv, Ukrajina
doc. Dr. Vitalij Makarov, DrSc.
Katedra všeobecnej chirurgie, Charkivskij Nacionálnij Medičnij Universitet, Charkiv, Ukrajina
Dr. Eugen Symonets
Oddelenie endoskopickej hrudnej chirurgie, Mestská nemocnica č. 17, Kyjiv, Ukrajina
Dr. Adrian Garchar
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Peter Juhos
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava

Otvorené hojenie pri Dupuytrenovej kontraktúre ťažkého stupňa s použitím „U“ laloka

MUDr. Teodor Kluka, PhD.
Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice , MEDI - EKO, s. r. o., Poliklinika Toryská 1, Košice
MUDr. Gabriel Šlárko
Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

Komplikácie nízkych resekcií konečníka (multicentrická štúdia)

MUDr. Július Kotoč
Chirurgické oddělení, Nemocnice Atlas a.s., Zlín
MUDr. Jiří Gatěk, PhD.
Chirurgické oddělení, Nemocnice Atlas a.s., Zlín
MUDr. Andrej Vrzgula, PhD.
Chirurgická klinika LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca, a.s., 1. súkromná nemocnica, Košice-Šaca
MUDr. Radoslav Krajničák
Chirurgická klinika LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca, a.s., 1. súkromná nemocnica, Košice-Šaca
MUDr. Martin Hladík
Chirurgická klinika SZU, Nemocnica akademika L. Dérera, Bratislava
prof. MUDr. Juraj Olejník, PhD.
Chirurgická klinika SZU, Nemocnica akademika L. Dérera, Bratislava

Retencia základných laparoskopických zručností nadobudnutých v intenzívnom modeli pregraduálneho tréningu vo virtuálnej realite

MUDr. Marek Šoltés, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

KAZUISTIKY

Chirurgická liečba hepatoblastómov na hranici resekability

prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.
II. chirurgická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
MUDr. Július Janek
Oddelenie cievnej chirurgie FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
MUDr. František Hampl
II. chirurgická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
MUDr. Ján Novotný
Klinika detskej chirurgie SZU a DFNsP Banská Bystrica
MUDr. Pavel Bician
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU a DFNsP Banská Bystrica

Vaskulitída colon ascendens ako príčina peritonitídy

MUDr. Lucia Lakyová, PhD.
I. chirurgická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach
MUDr. Marián Benický
Oddelenie patológie, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach

INFORMÁCIE

60. výročie Kliniky plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UPJŠ v Košiciach

MUDr. Teodor Kluka, PhD.
Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
doc. MUDr. Štefan Guzanin, CSc.
Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Róbert Sabovčík
Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

XX. MEMORIÁL prof. MUDr. Jána Kňazovického

prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.
emeritný prednosta II. chirurgickej kliniky UN L. Pasteura a LF UPJŠ Košice

NEKROLÓG

Odišiel emeritný primár MUDr. Vladimír Pavlík, CSc., zaslúžilý lekár, chirurg, pedagóg, publicista, osobnosť Kysúc

prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.
Chirurgická klinika JLF UK a UNM