Slovenská chirurgia 02/2014

ÚVODNÉ SLOVO

Čo priniesol začiatok 21. storočia do slovenskej chirurgie?

prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.
1. viceprezident SCHS

PREHĽADOVÉ ČLÁNKY

Možnosti miniinvazívnej chirurgickej liečby u pacientov s degeneratívnym ochorením driekovej chrbtice

MUDr. Peter Durný
Neurochirurgická klinika, Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok FN

Limity chirurgickej liečby karcinómu pľúc vo vyššom veku

MUDr. Róbert Šimon
II. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Marián Kudláč
II. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.
II. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Milan Stebnický, PhD.
II. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

PÔVODNÉ PRÁCE

Biliárne leaky po resekčných výkonoch na pečeni

MUDr. Mazyar Fani
Chirurgická klinika a transplantačné centrum UNM a JLF UK, Martin
prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum UNM a JLF UK, Martin
MUDr. Blažej Palkoci
Chirurgická klinika a transplantačné centrum UNM a JLF UK, Martin
MUDr. Ján Janík, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum UNM a JLF UK, Martin
MUDr. Juraj Miklušica, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum UNM a JLF UK, Martin
MUDr. Roman Kyčina
Chirurgická klinika a transplantačné centrum UNM a JLF UK, Martin
MUDr. Miroslav Pindura, MUDr. Marek Adámik, MUDr. Michal Hošala, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum UNM a JLF UK, Martin

Leak kolorektálnej anastomózy

MUDr. Edward Huľo, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum, Jesseniova lekárska fakulta UK a Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Ľubomír Strelka, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum, Jesseniova lekárska fakulta UK a Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Roman Kyčina
Chirurgická klinika a transplantačné centrum, Jesseniova lekárska fakulta UK a Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Martin Vojtko
Chirurgická klinika a transplantačné centrum, Jesseniova lekárska fakulta UK a Univerzitná nemocnica Martin
prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum, Jesseniova lekárska fakulta UK a Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Soňa Huľová
Chirurgická klinika a transplantačné centrum, Jesseniova lekárska fakulta UK a Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Lucia Rišková
Chirurgická klinika a transplantačné centrum, Jesseniova lekárska fakulta UK a Univerzitná nemocnica Martin

Echinokoková cysta pankreasu a jej chirurgické riešenie

prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.
II. chirurgická klinika LF SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Igor Slobodník
II. chirurgická klinika LF SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Laparoskopická distálna resekcia pankreasu – peroperačné a pooperačné komplikácie

MUDr. Roman Kyčina
Chirurgická klinika a transplantačné centrum, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Edward Huľo, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Martin Vojtko
Chirurgická klinika a transplantačné centrum, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Mazyar Fani
Chirurgická klinika a transplantačné centrum, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Ján Janík, PhD., MUDr. Ladislav Šutiak PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
prof. Bjørn Edwin, MD, PhD.
Intervenčné centrum a chirurgické oddelenie, Rikshospitalet, Oslo, Nórsko

Manažment akútnej apendicitídy v dospelej populácii z hľadiska medicíny založenej na dôkazoch

MUDr. Marek Šoltés, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

KAZUISTIKY

Pľúcna tromboembólia ako causa mortis

MUDr. Zuzana Červená
Súdno-lekárske pracovisko ÚDZS, Martin
prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.
Chirurgická klinika JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Vojtech Macko
Súdno-lekárske pracovisko ÚDZS, Martin

Endoluminálna podtlaková liečba (endoNPWT) dehiscencie anastomózy ileoanálneho J-pouchu

MUDr. Martin Huťan, PhD.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Christián Bartko
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Jaroslav Sekáč, PhD.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Ivan Majeský
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Pavol Sýkora
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
doc. MUDr. Ján Škultéty, CSc.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava

Raritný typ stabilizácie trieštivých zlomenín proximálnej časti I. metakarpu aplikáciou VF s fixáciou o os trapesium ako jedna z možností liečby – kazuistika

MUDr. Marián Selecký
Oddelenie úrazovej chirurgie LNsP I. Stodolu, Liptovský Mikuláš
MUDr. Peter Civáň
Oddelenie úrazovej chirurgie LNsP I. Stodolu, Liptovský Mikuláš