Slovenská chirurgia 04/2014

ÚVODNÉ SLOVO

Slovenská chirurgia v roku 2014

MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.
prednosta Chirurgickej kliniky FNsP Prešov

PREHĽADOVÉ ČLÁNKY

Typy kmeňových buniek potenciálne využiteľných pri hojení chronických diabetických rán

MUDr. Alexander Hudák
I. chirurgická klinika, LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Lucia Lakyová, PhD.
I. chirurgická klinika, LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika, LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

Detské úrazy na trampolíne – výskyt a prevencia

MUDr. Jozef Kubašovský
Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica, Košice-Šaca

Komplikácie chirurgickej liečby kolorektálneho karcinómu Časť I. Intraoperačné komplikácie

doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Stanislav Dolák
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MUDr. Martin Huťan, PhD.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava

PÔVODNÉ PRÁCE

Chirurgická liečba hepatocelulárneho karcinómu – súbor pacientov a prehľad literatúry

MUDr. Lucia Lakyová, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Lukáš Sukovský
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

Súčasné poznatky v liečbe periférneho artériového ochorenia dolných končatín: chirurgická a endovaskulárna terapia

MUDr. Jana Pobehová
Klinika cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Mária Kubíková, PhD.
Klinika cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.
Klinika cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Martina Zavacká, PhD.
Klinika cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Pavel Staško, PhD.
Klinika cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Marián Tomečko, PhD.
Klinika cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice

KAZUISTIKY

Katameniální pneumotorax – kazuistika

MUDr. Roman Hasara
I. chirurgická klinika LF Masarykovy univerzity a FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Jana Kudělková
I. chirurgická klinika LF Masarykovy univerzity a FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Lenka Reismullerová
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Adam Peštál, PhD.
I. chirurgická klinika LF Masarykovy univerzity a FN u sv. Anny, Brno
doc. MUDr. Václav Jedlička, PhD.
I. chirurgická klinika LF Masarykovy univerzity a FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
I. chirurgická klinika LF Masarykovy univerzity a FN u sv. Anny, Brno

Chirurgická liečba pankreaticko-pleurálnej fistuly (PPF) u pacienta s chronickou pankreatitídou – kazuistika

MUDr. Michal Hošala, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Blažej Palkóci
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Janka Hošalová Matisová
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Marek Adámik,PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin

Poranenie dolnej epigastrickej cievy počas laparoskopickej apendektómie – kazuistika

MUDr. Tomáš Vasilenko, PhD.
Chirurgická klinika LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica, Košice-Šaca
MUDr. Vít Pribula
Chirurgická klinika LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica, Košice-Šaca
MUDr. Radoslav Krajničák
Chirurgická klinika LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica, Košice-Šaca
MUDr. Andrej Vrzgula, PhD.
Chirurgická klinika LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica, Košice-Šaca
MUDr. Martin Šašala
Chirurgická klinika LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica, Košice-Šaca
MUDr. Ján Slávik
Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica, Košice-Šaca

Ťažká hyponatrémia po liečbe terlipresínom u pacientky s chirurgicky neošetriteľným krvácaním do gastrointestinálneho systému

MUDr. Martin Vojtko
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Marek Smolár, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Ivana Daňová, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Ľubomír Strelka, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Edward Huľo, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Anton Mikolajčík, PhD.
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Roman Kyčina
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin