Slovenská chirurgia 04/2015

ÚVODNÉ SLOVO

Úvodné slovo

Doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.
Chirurgická klinika a TC JLF UK UNM v Martine

PREHĽADOVÉ ČLÁNKY

Intraabdominálna hypertenzia a abdominálny kompartment syndróm

MUDr. Alexander Hudák
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Marek Šoltés, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Dušan Leško, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

Prsník zachovávajúca operácia – resekčný okraj

MUDr. Vítězslav Marek
Klinika onkologickej chirurgie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Július Palaj, PhD.
Klinika onkologickej chirurgie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD.
Klinika onkologickej chirurgie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava

Súčasný prístup k diagnostike a liečbe akútnej divertikulitídy hrubého čreva

MUDr. Róbert Kilík, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Oto Brandebur
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Rastislav Kalanin
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Peter Závacký
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

Včasný karcinóm žalúdka

MUDr. Robert Duchoň, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
MUDr. Boris Pekárek, PhD.
Gastroenterologická ambulancia EPO NOÚ, Bratislava
doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
MUDr. Miroslav Tomáš
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava

Využitie perorálnej cholangioskopie (SpyGlassTM DS) zlepšuje diagnostickú a terapeutickú výťažnosť endoskopickej retrográdnej cholangiografie

MUDr. Rastislav Husťak
Gastroenterologická a endoskopická ambulancia, Interná klinika FN Trnava a FZaSP TU, Trnava , 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
MUDr. Igor Keher
Chirurgická klinika FN Trnava a FZaSP TU, Trnava
prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.
Chirurgická klinika FN Trnava a FZaSP TU, Trnava
MUDr. Radovan Škuta
Chirurgická klinika FN Trnava a FZaSP TU, Trnava
doc. MUDr. Jan Martínek, PhD.
Gastroenterologická a endoskopická ambulancia, Interná klinika FN Trnava a FZaSP TU, Trnava , Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha

Futbalové úrazy u detí a dospievajúcich. Výskyt a prevencia

MUDr. Jozef Kubašovský
Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, Košice
MUDr. Tomáš Ševčík
Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, Košice
MUDr. Peter Polan, PhD.
Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, Košice
MUDr. Ján Perduk
Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, Košice
MUDr. Miriam Polanová
Neurologická ambulancia, Košice
MUDr. Martin Vicen
Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, Košice

PÔVODNÉ PRÁCE

Zlomeniny proximálneho femuru a voľba operačného riešenia

MUDr. Viliam Salanci
Nemocnice s poliklinikami, n. o., Nitra, Prevádzka zdravotníckeho zariadenia Topoľčany, Topoľčany
MUDr. Kristína Fecková
Nemocnice s poliklinikami, n. o., Nitra, Prevádzka zdravotníckeho zariadenia Topoľčany, Topoľčany
MUDr. Juraj Naštický
Nemocnice s poliklinikami, n. o., Nitra, Prevádzka zdravotníckeho zariadenia Topoľčany, Topoľčany

Peroperačná bioptizácia pankreasu pri nedoriešených chronických pankreatitídach

MUDr. Blažej Palkoci
Chirurgická klinika a Transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Ivana Dedinská, PhD.
Chirurgická klinika a Transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Ján Janík, PhD.
Chirurgická klinika a Transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Juraj Miklušica, PhD.
Chirurgická klinika a Transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin

Výskyt plesní a kvasiniek v resekčnom materiáli u pacientov operovaných pre Crohnovu chorobu

MUDr. Martin Šašala
Chirurgická klinika LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, Košice-Šaca
MUDr. Emeše Majorová
Klinika detí a dorastu DFN, Gastroenterologická ambulancia, ERGOMED, s . r. o., Košice
MUDr. Andrej Vrzgula, PhD.
Chirurgická klinika LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, Košice-Šaca
MUDr. Iveta Fandáková
Klinická mikrobiológia Synlab Slovakia, s. r. o., Košice