Slovenská chirurgia 1-2/2016

ÚVODNÉ SLOVO

Úvodné slovo

Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH

PREHĽADOVÉ ČLÁNKY

Transplantácia pečene u detí

MUDr. Rastislav Kalanin
I. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Tomáš Gajdzik, PhD., MHA
I. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Štefan Hulík, FEBS
I. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD.
I. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
I. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice

Chirurgická liečba karcinómu žlčových ciest

MUDr. Jana Pavlendová
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
MUDr. Miroslav Tomáš
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
MUDr. Jozef Dolník, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava

Lymfadenektómia hepatoduodenálneho ligamenta pri chirurgii pečeňových metastáz kolorektálneho karcinómu − nový štandard?

MUDr. Jana Pavlendová
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
MUDr. Miroslav Tomáš
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
MUDr. Jozef Dolník, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
MUDr. Robert Duchoň, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava

Vývoj a nové trendy v hrudníkovej chirurgii

Doc. MUDr. Roman Benej, PhD.
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava

Manažment axily pri včasnom karcinóme prsníka

MUDr. Vitězslav Marek, PhD.
Klinika onkologickej chirurgie LF UK, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Julius Palaj, PhD.
Klinika onkologickej chirurgie LF UK, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD.
Klinika onkologickej chirurgie LF UK, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava

Perforátorové laloky

Dr. Eugen Frišman, PhD.
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie UPJŠ LF a Nemocnice Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica, člen skupiny Agel, Košice
MUDr. Ján Bumbera
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie UPJŠ LF a Nemocnice Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica, člen skupiny Agel, Košice
MUDr. Peter Lengyel, PhD.
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie UPJŠ LF a Nemocnice Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica, člen skupiny Agel, Košice
MUDr. Jozef Kubašovský
Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, 1. súkromná nemocnica, člen skupiny Agel, Košice

Laktát ako marker šoku v kardiochirurgii

MUDr. Dušan Rybár
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Peter Čandík, PhD., MPH
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Janka Beňová
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH
Klinika srdcovej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s.,Košice
doc. MUDr. Pavol Török, CSc.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice

PÔVODNÉ PRÁCE

Hemoroidy a možnosti ich liečby pomocou HAL-RAR

MUDr. Milan Henčel
Oddelenie urgentnej medicíny, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, Bojnice
prof. MUDr. Beata Sániová, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Ladislav Babiak
Pracovisko jednodňovej chirurgie CIBAMED, s. r. o., Prievidza

Význam epidurálnej anestézie a analgézie v brušnej chirurgii

MUDr. Adela Koudelková
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny UNsP Milosrdní bratia Bratislava
MUDr. Ľudovít Danihel
III. chirurgická klinika LF UK a UNsP Milosrdní bratia Bratislava
MUDr. Matúš Rajčok, PhD.
III. chirurgická klinika LF UK a UNsP Milosrdní bratia Bratislava
MUDr. Vladimír Bak, PhD.
III. chirurgická klinika LF UK a UNsP Milosrdní bratia Bratislava
MUDr. Martin Kukučka
III. chirurgická klinika LF UK a UNsP Milosrdní bratia Bratislava
MUDr. Milan Oravský, PhD.
III. chirurgická klinika LF UK a UNsP Milosrdní bratia Bratislava
MUDr. Marek Ševčík
III. chirurgická klinika LF UK a UNsP Milosrdní bratia Bratislava

KAZUISTIKY

Úraz kolena hokejistu v teréne dvojfragmentového jabĺčka – patella bipartita. Kazuistika a prehľad literatúry

MUDr. Jozef Kubašovský
Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, 1. súkromná nemocnica, člen skupiny Agel, Košice
MUDr. Peter Polan, PhD.
Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, 1. súkromná nemocnica, člen skupiny Agel, Košice
MUDr. Eugen Frišman, PhD.
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, Nemocnica Košice-Šaca, 1. súkromná nemocnica, člen skupiny Agel, Košice
MUDr. Tomáš Ševčík
Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, 1. súkromná nemocnica, člen skupiny Agel, Košice

Cudzie telesá ako príčina vzniku náhlej brušnej príhody u 1,5-ročného dieťaťa

MUDr. Lenka Zábojníková
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Rastislav Králik
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Ján Chochol
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Ľubomír Sýkora, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava

LAUDÁCIE

Životné jubileum prof. MUDr. Júliusa Mazucha, DrSc.

doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc., mim. prof.

K životnému jubileu prof. MUDr. Márie Frankovičovej, PhD.

MUDr. Vladimír Sihotský, PhD.
MUDr. Mária Kubíková, PhD.