Slovenská chirurgia 3-4/2016

ÚVODNÉ SLOVO

Slovenská chirurgia – žije, či prežíva?

MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.
II. viceprezident SCHS

PREHĽADOVÉ ČLÁNKY

Možnosti chirurgickej liečby diabetes mellitus

MUDr. Jozef Brezina
I. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
I. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice

PÔVODNÉ PRÁCE

Prvá uniportálna VATS lobektómia pre pľúcny karcinóm na Slovensku

doc. MUDr. Miroslav Janík, PhD.
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Martin Lučenič, PhD.
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Zsolt Zsemlye
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava
prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc.
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava

Observační kohortní studie apikálních perivaskulárních pleurálních defektů (PPD) ve vztahu k lokalizaci subpleurálních bul a etiologii spontánního pneumotoraxu v 2D a 3D torakoskopickém zobrazení

MUDr. Michal Benej
I. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, ČR
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
I. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, ČR

Poranenia bránice

prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD., MPH
Klinika úrazovej chirurgie LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

Recidivujúce mezenchymálne nádory retroperitonea

prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.
II. chirurgická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Erik Wagner
II. chirurgická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Igor Slobodník
II. chirurgická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Ondrej Šoltýs
II. chirurgická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Porovnanie vedľajších účinkov a užívania liekov proti bolesti medzi tromi spôsobmi liečenia gonartrózy: plazmou bohatou na trombocyty, kyselinou hyalurónovou a kortikoidmi

MUDr. Ahmad Gharaibeh, MPH
Department of Orthopaedics and Traumatology of Locomotory Apparatus, Faculty of Medicine, Pavol Jozef Šafárik University in Košice and University Hospital of L. Pasteur in Košice, Slovakia
MUDr. Štefan Štolfa, PhD.
Department of Orthopaedics and Traumatology of Locomotory Apparatus, Faculty of Medicine, Pavol Jozef Šafárik University in Košice and University Hospital of L. Pasteur in Košice, Slovakia
MUDr. Rastislav Sepitka
Department of Orthopaedics and Traumatology of Locomotory Apparatus, Faculty of Medicine, Pavol Jozef Šafárik University in Košice and University Hospital of L. Pasteur in Košice, Slovakia
MUDr. Marek Lacko, PhD.
Department of Orthopaedics and Traumatology of Locomotory Apparatus, Faculty of Medicine, Pavol Jozef Šafárik University in Košice and University Hospital of L. Pasteur in Košice, Slovakia
MUDr. Ahmed Al Wadiya
Royal Derby Hospital, UK
RNDr. Timea Tóthová, PhD.
Associated Tissue Bank, Košice, Slovakia
MVDr. Ján Rosocha, PhD.
Associated Tissue Bank, Košice, Slovakia

Otvorená vs. laparoskopická ingvinálna hernioplastika (TAPP) – naše skúsenosti za 9 rokov

MUDr. Milan Marinčák
Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie NsP Spišská Nová Ves, Svet zdravia, a. s.
MUDr. Ľubomír Štefanko
Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie NsP Spišská Nová Ves, Svet zdravia, a. s.
MUDr. Jaroslav Barla
Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie NsP Spišská Nová Ves, Svet zdravia, a. s.

KAZUISTIKY

Neskorá radiačná trauma tkanív hrudnej steny − kazuistika

MUDr. Martin Lučenič, PhD.
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Drahomír Pálenčár, PhD.
Klinika plastickej chirurgie LF UK a UNB, Bratislava
doc. MUDr. Miroslav Janík, PhD.
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Peter Juhos
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava
prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc.
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava

Pľúcna forma lymfangioleiomyomatózy komplikovaná výskytom pneumotoraxu u mladého pacienta – kazuistika

MUDr. Ivan Kováč, PhD.
II. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Peter Varga
II. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Marián Kudláč
II. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.
II. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice

SPEKTRUM

Profesor Ján Kňazovický, zakladateľ košickej chirurgickej školy, a ulica prof. Jána Kňazovického v Košiciach

prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.
emeritný profesor UPJŠ LF v Košiciach
doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc., mim. prof.
Ústav patologickej fyziológie UPJŠ LF v Košiciach

LAUDÁCIE

MUDr. Mária Kubíková, PhD., životné jubileum

prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.
prednosta Kliniky cievnej chirurgie UPJŠ LF v Košiciach a VÚSCH, a. s.

INFORMÁCIE

Jozef Leikert a Mária Macková: Hlas srdca

prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.
emeritný profesor UPJŠ LF v Košiciach

Peter Kothaj a kolektív: Dejiny slovenskej chirurgie

prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.
emeritný profesor UPJŠ LF v Košiciach

Princípy chirurgie IV

prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.

NEKROLÓG

Doc. MUDr. Oto Brandebur, CSc. (*22. 9. 1933 − † 3. 3. 2016)

prof. MUDr. Juraj Bober, CSc.
I. chirurgická klinika UN LP a UPJŠ LF v Košiciach