Slovenská chirurgia 1/2017

ÚVODNÉ SLOVO

Vážení čitatelia časopisu Slovenská chirurgia...

Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
prezident Slovenskej chirurgickej spoločnosti a šéfredaktor časopisu

PREHĽADOVÉ ČLÁNKY

Divertikulová choroba hrubého čreva – „chirurgické guidelines“ liečby komplikovanej divertikulitídy a jej následkov

Doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
II. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka
MUDr. Laura Gombošová, PhD.
I. interná klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
I. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice

Miniinvazívne operačné výkony na orgánoch endokrinného systému

MUDr. Lukáš Kokorák
Oddelenie miniinvazívnej chirurgie a endoskopie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
doc. MUDr. Marek Šoltés, PhD.
I. chirurgická klinika UPJŠ LF a UNLP, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
I. chirurgická klinika UPJŠ LF a UNLP, Košice

Manažment pooperačnej bolesti

MUDr. Katarína Kneppová
OAIM UNB, Bratislava
doc. MUDr. Marek Čambal, PhD., MHA
I. chirurgická klinika LF UK a UNB, Bratislava
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
I. chirurgická klinika LF UK a UNB, Bratislava

Nová možnosť liečby diabetes mellitus enkapsuláciou pankreatických ostrovčekov

MUDr. Katarína Buzová
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Pavol Harbuľák
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Jozef Brezina
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Izabela Bosznayová
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

Futbalové úrazy u amatérskych a rekreačných futbalistov. Výskyt a prevencia

MUDr. Jozef Kubašovský
Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca, a. s. 1. súkromná nemocnica, člen skupiny AGEL, FIFA medical centre of excellence
MUDr. Peter Polan, PhD.
Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca, a. s. 1. súkromná nemocnica, člen skupiny AGEL, FIFA medical centre of excellence
MUDr. Tomáš Ševčík
Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca, a. s. 1. súkromná nemocnica, člen skupiny AGEL, FIFA medical centre of excellence
MUDr. Kristína Fecková
Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca, a. s. 1. súkromná nemocnica, člen skupiny AGEL, FIFA medical centre of excellence

PÔVODNÉ PRÁCE

Cost-effectiveness of ultrasonographic screening for developmental hip dysplasia in new-borns compared to the cost of DDH surgical treatment

MUDr. Ahmad Gharaibeh, PhD., MPH
Orthopaedics and trauma teaching department, Princess Basma Teaching Hospital, Irbid, Jordan , Department of Orthopaedics and Traumatology of Locomotory Apparatus, Faculty of Medicine, Pavol Jozef Šafárik University and University Hospital of L. Pasteur in Košice, Slovakia
MUDr. Ahmad Kamal, FRCS
Private Orthopaedic clinic, Irbid, Jordan
MUDr. Štefan Štolfa, PhD.
Department of Orthopaedics and Traumatology of Locomotory Apparatus, Faculty of Medicine, Pavol Jozef Šafárik University and University Hospital of L. Pasteur in Košice, Slovakia
MUDr. Marek Lacko, PhD.
Department of Orthopaedics and Traumatology of Locomotory Apparatus, Faculty of Medicine, Pavol Jozef Šafárik University and University Hospital of L. Pasteur in Košice, Slovakia
MUDr. Ahmed Al Wadiya
Department of Orthopaedics and Traumatology of Locomotory Apparatus, Faculty of Medicine, Pavol Jozef Šafárik University and University Hospital of L. Pasteur in Košice, Slovakia
MUDr. Mostafa H. Ababneh
Orthopaedics and trauma teaching department, Princess Basma Teaching Hospital, Irbid, Jordan

KAZUISTIKY

Uzavretie lúmenu konečníka – závažná komplikácia pri Longovej operácii hemoroidov

MUDr. Vít Pribula
Chirurgická klinika LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca, a. s. 1. súkromná nemocnica
MUDr. Radoslav Krajničák, PhD.
Chirurgická klinika LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca, a. s. 1. súkromná nemocnica
MUDr. Andrej Vrzgula, PhD.
Chirurgická klinika LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca, a. s. 1. súkromná nemocnica

Gastrointestinálne krvácanie ako prvý prejav gastrointestinálneho stromálneho nádoru duodena – kazuistika

MUDr. Martin Novotný, MPH
II. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Ivan Kováč, PhD.
II. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Peter Švajdler
Oddelenie patológie UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Marián Kudláč
II. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.
II. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice

NEKROLÓG

Zomrel prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc.