Chyba: select * from "pdf" where id = '' Solen - váš partner v medicínskom vzdelávaní
Zadané pdf neexistuje

Partneri

Error log:
tblPDF, tblPDF :select * from "pdf" where id = ''
NOTICE log:
tblPDF, tblPDF :query nevratil jeden riadok!select * from "pdf" where id = ''