Klinické odporúčania


V spolupráci s odbornými lekárskymi spoločnosťami sme pre vás pripravili novú sekciu s klinickými odporúčaniami a terapeutickými guidelines. V sekcii nájdete úplné znenia odporúčaní, ktoré nemohli byť z priestorových príčin zverejnené v našich časopisoch v celom znení. Prípadné otázky a pripomienky, resp. ponuky na uverejnenie ďalších odporúčaní, píšte na redakcia@solen.sk .


Počet odporúčaní: 6

Medzinárodné odporučenia pre liečbu obezity


Dátum pridania: 28.07.2009
Odborná spoločnosť: Obezitologická sekcia Slovenskej diabetologickej spoločnosti SLS
Web-stránka: www.diaslovakia.sk
Medzinárodné odporúčania pre liečbu obezity  

Odporúčania SOS SLS pre použitie bifosfonátov v liečbe solídnych nádorov


Dátum pridania: 08.10.2009
Odborná spoločnosť: Slovenská onkologická spoločnosť SLS
Web-stránka:
Odporúčania SOS SLS   

Odporúčania SOS SLS pre antiemetickú liečbu v onkológii


Dátum pridania: 08.10.2009
Odborná spoločnosť: Slovenská onkologická spoločnosť SLS
Web-stránka: www.onkologia.sk
Odporúčania SOS SLS   

Odporúčania pre diagnostiku a liečbu periférneho artériového ochorenia dolných končatín – PAO DK


Dátum pridania: 15.06.2010
Odborná spoločnosť: Slovenská angiologická spoločnosť, Slovenská spoločnosť pre cievnu chirurgiu, Slovenská kardiologická spoločnosť, Slovenská internistická spoločnosť, Slovenská rádiologická spoločnosť, Slovenská diabetologická spoločnosť
Web-stránka: www.solen.sk
Odporúčania pre diagnostiku a liečbu periférneho artériového ochorenia dolných končatín – PAO DK  

Odporúčania pre diagnostiku a liečbu dyslipidémií u detí a adolescentov


Dátum pridania: 03.02.2011
Odborná spoločnosť: Slovenská asociácia aterosklerózy, Slovenská pediatrická spoločnosť
Web-stránka:
Odporúčania pre diagnostiku a liečbu dyslipidémií u detí a adolescentov   

Povrchová tromboflebitída - diagnostika a liečba, Odporučené postupy. 2. vyd.


Dátum pridania: 06.06.2012
Odborná spoločnosť: Slovenská angiologická spoločnosť, Slovenská spoločnosť cievnej chirurgie, Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Slovenská spoločnosť pre hemostázu a trombózu, Slovenská chirurgická spoločnosť, Slovenská internistická spoločnosť
Web-stránka:
Povrchová tromboflebitída  

Partneri