Objednávka časopisov

Časopisy
2016
Via practica (6x ročne)
Psychiatria pre prax (4x ročne)
Neurológia pre prax (6x ročne)
Pediatria pre prax (6x ročne)
Onkológia (6x ročne)
Vaskulárna medicína (2x ročne)
Dermatológia pre prax (4x ročne)
Paliatívna medicína (2x ročne)
 
Praktické lekárnictvo (4x ročne)
Urologie pro praxi (5x ročne)
Interní medicína pro praxi (5x ročne)
Intervenční kardiologie (4x ročne)
Klinická farmakologie (4x ročne)
 
Slovenská chirurgia (4x ročne)
Anestéziológia a intenzívna (2x ročne)
* Povinné údaje
** v prípade platby faktúrou

Týmto dávam súhlas spoločnosti SOLEN, s.r.o., na spracovanie mojich osobných údajov, uvedených v tomto formulári na účel zasielania informačných e-mailov v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas možno kedykoľvek odvolať písomnou formou.

! Nie je možné platiť bankovým prevodom bez našej proforma faktúry. Tieto platby nebudú akceptované !!!Partneri